Recensie van “Een man van drie levens” in De Volkskrant, 12 januari 1994

Een man van drie levens

Ook een ander groot man wordt deze week geëerd met een boek: de diplomaat, schrijver en geleerde Robert van Gulik. Op zijn 24ste promoveerde hij summa cum laude tot doctor in de letteren en wijsbegeerte met zijn dissertatie ‘Hayagriva’ The Mantrayanic Aspect of HorsecuIt in China and Japan (1935), maar wij verbinden Van Gulik eerder met de avonturen van Rechter Tie. Prof. dr Frits Staal, een andere grote sanskritist, rekende Van Gulik tot ‘de erflaters van onze cultuur’, zoals hij in 1989 in de lezingenreeks van De Balie en de Volkskrant liet weten.

Twee oud-diplomaten, de sinoloog C. D. Barkman en de sinologe H. de Vries-Van der Hoeven hebben in Een man van drie levens (Forum, f 39,90) Van Guliks leven beschreven, en dat is — al kun je niet spreken van een ideale biografie — alleen al een boeiend verhaal vanwege de buitengewoon talentvolle persoonlijkheid die Van Gulik was. Een groot deel van het boek bestaat uit de biografische notities die Van Gulik naliet en die geven op vaak amusante wijze blijk van de gretigheid en nieuwsgierigheid die de geleerde diplomaat aan de dag legde om het vrouwelijk schoon en de cultuur in het algemeen van het toenmalige China en Japan te leren kennen.

Willem Kuipers