Bestemming Jakarta; Het herstel der Nederlands-Indonesische betrekkingen

Bestemming Jakarta

Er is veel geschreven over de periode van conflict tussen Nederland en Indonesie en over de onderhandelingen die tot een regeling van het NieuwGuinea vraagstuk leidden, maar niets over het herstel der betrekkingen tussen de beide landen na een volledige breuk van enkele jaren. De auteur heeft als eerste Nederlandse Zaakgelastigde in Jakarta het moeizame herstel der betrekkingen van nabij en vanaf het eerste prille begin meegemaakt. Zijn verslag is grotendeels gebaseerd op particuliere en semi-ambtelijke correspondentie uit die tijd, aangevuld met hetgeen hij in de archieven van het Ministerie van Buitenlandse Zaken aantrof.

Bestemming Jakarta

Dit is het verslag uit de eerste hand van een bijzonder constructief hoofdstuk in een delicate periode van de Nederlands-Indonesische verhouding. Veel van wat hier wordt verteld is 'sfeer': het voorzichtig aftasten van elkaars bedoelingen en mogelijkheden, het tactvol verwijderen van argwaan; groeiende hartelijkheid en waardering, en een verrassend snel opbloeiend wederzijds vertrouwen, mede gebaseerd op goede ervaringen uit het verleden, uit de 'tempo doeloe'.
Van Soeren, Amsterdam 1993, ISBN 90 6881 031 6

Recensies

Een grillige toenadering, C.B. Arriëns (NRC, 9 april 1994)
Bestemming Jakarta, Henry Hermsen (Bijdrage tot de Taal-, Land- en Volkenkunde, 150-I, 1994)