Ambassadeur in Athene

Ambassadeur in Athene

Van oktober 1969 tot juli 1975 was Carl D. Barkman Nederlands ambassadeur te Athene. Als zodanig maakte hij van zeer nabij de militaire dictatuur mee die Griekenland tot 1974 in haar greep hield. Dit boek bevat de meest relevante delen uit de dagboekaantekeningen die Barkman maakte en die een boeiende periode uit de naoorlogse Europese geschiedenis bestrijken. Het is geen academische studie, maar een ooggetuigeverslag van een aantal ingrijpende gebeurtenissen en ontwikkelingen. De lezer krijgt inzicht in de manier waarop de Griekse kolonels hun land bestuurden, de crisis rond Cyprus in 1974 die bijna tot een oorlog tussen de NAVO-partners Griekenland en Turkije leidde, en de val van de Griekse militaire junta en het herstel van de democratie. De auteur speelde een belangrijke rol in pogingen van westerse zijde (en met name van de Nederlander Van der Stoel) om de mensenrechten in Griekenland te herstellen. Het laatste hoofdstuk bevat een verslag van de rol die de NAVO speelde tijdens de Cyprus-crisis van 1974. Als Permanent Vertegenwoordiger van Nederland in de Noordatlantische Raad, waartoe hij in 1978 benoemd was, had de auteur de beschikking over alle geheime en vertrouwelijke NAVO-documenten op dit gebied.
Staatsuitgeverij, ’s-Gravenhage 1984, ISBN 90 12 04709 9

Recensies

Ongebruikelijke kijk in de diplomatieke keuken, Reinoud Roscam Abbing (NRC, 9 januari 1985)
Ambassadeur bij een dictatuur, J.L. Heldring (Intermediair, 8 februari 1985)
Ambassadeur in Athene, Jhr. mr. J.A. de Ranitz (personeelsblad Buitenlandse Zaken)

Andere bronnen

‘Dom, maar soms boerenslim’, Alexander Münninghoff (Haagsche Courant, 4 juli 1998)